H14

Aktualne zdjęcia z budowy domu H14.

Z zewnątrz dom jest już praktycznie skończony. Do wykonania pozostały prace nad elementami zagospodarowania terenu: oświetlenie, okładziny schodów zewnętrznych, powierzchnie utwardzone, ogrodzenie frontowe działki.  Wewnątrz domu trwają prace przygotowawcze do montażu podłóg drewnianych i pozostałych elementów wykończenie wnętrz.

więcej o projekcie: tutaj

Dom H14, Granicząca ze ścianą lasu elewacja wschodnia.

Dom H14, Fragment patia wejściowego widzianego od strony drzwi wejściowych. 

Dom H14, Fragment elewacji południowej, detal osadzenia stolarki aluminiowej. 

Dom H14, Fragment wewnętrznego patia  widzianego od strony wejścia głównego do budynku. 

Dom H14, Podjazd do budynku.

Dom H14, Widok z podjazdu do budynku w stronę zewnętrznych schodów wejściowych. 

więcej o projekcie: tutaj