H3

Aktualne zdjęcia z budowy domu H3

18.05.2004

Stan domu po montażu stolarki okiennej. Po 6 latach od początku budowy udało uzyskać się stan surowy zamknięty budynku. Okna zamontowane zostały w warstwie ocieplenia i zlicowane z elewacją.

 

Studenci Politechniki Gdańskiej w trakcie inwentaryzacji wybranych fragmentów budynku. Pomiary stanu istniejącego to niezbędny element do opracowania rysunków warsztatowych, w tym wypadku  okładzin schodowych i balustrad.