SZWO 

Pierwsze szkice nadbudowy domu typowego w Koszalinie.