A5

Dom Jednorodzinny 
lokalizacja: Gmina Kolobrzeg
projekt: 2018-20
realizacja: 2020-22

 

Sposób zabudowy działki wynika z planowanego docelowego zagospodarowania, w którym obok budynku mieszkalnego powstanie budynek warsztatowy o identycznym profilu. Dla optymalnego wykorzystania terenu pod zabudowę, zaprojektowano wydłużony budynek ustawiony prostopadle do ulicy w północnej części działki,  pozostawiając jej pozostałą część jako rezerwę pod przyszłą zabudowę.

Dwukondygnacyjny dom podzielono na część wejściową i pomocniczą położoną na parterze i część mieszkalną na wyższej kondygnacji. Dzięki pochyleniu terenu, każdy z tych poziomów ma kontakt z otaczającym terenem.

Centralną przestrzenią zaprojektowanego na pięciu kwadratach domu jest miejsce do przygotowywania posiłków i ich spożywania. Wnętrze to łączy się wzdłuż ścian zewnętrznych z miejscem do odpoczynku i dalej z zadaszonym tarasem, który jest integralną częścią domu.

 

architekt:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
zespół projektowy:
Rafał Taracha, Leszek Kassijan-Wicherek, Igor Klyus, Sara Majkowicz, Mateusz Modzelewski
status:
w trakcie realizacji

 

 

Realizacja

10.2021

07.2021 

 

05.2021

 

 

11.2020

Zakończenie budowy stanu surowego otwartego. Na tym etapie budowy widać już wyraźnie formę budynku, jego skalę i relacje przestrzenne z otaczającą zabudową. Kolejną grupą robót budowlanych będzie montaż stolarki okiennej, która pozwoli na zamknięcie obiektu.

 

05.2020

 

21.04.2020

Od dwóch tygodni trwają prace nad fundamentami domu: chudy beton wylany, szalunki pod ściany fundamentowe zrobione, zbroją się ławy i stopy fundamentowe. Uwagę zwraca nie tylko staranność wykonania szalunków, ale także porządek na budowie i profesjonalny (!) kontener przeznaczony na biuro budowy, gdzie odbywać się będą niezbędne narady w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

 

 

Projekt Wnętrz

Koncepcja Projektu Wnętrz opiera się na założeniu kształtowania wnętrza poprzez gładkie białe ściany, surowy strop żelbetowy z odciśniętymi deskami szalunkowymi układanymi prostopadle do osi budynku oraz analogicznej, drewnianej podłogi.

 

Projekt Wnętrz: Koncepcja

A5, Koncepcja kształtowania wnętrza.

 

 

Projekt Wykonawczy

Weryfikacja założeń materiałowych na etapie projektu wykonawczego.

A5, Fragment dokumentacji wykonawczej.

 

 

 

Projekt budowlany

 

Studium krajobrazowe wykonane w pracowni i uzgodnione w WUOZ na etapie projektu budowlanego w celu uzyskania zgody na wypłaszczoną formę dachu. Zgodnie z zapisami powstałego kilkanaście już lat temu MPZP dla terenu, na którym planowana była inwestycja należało zaprojektować dach stromy. Plan miejscowy dopuszczał dach płaski po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgoda taka została wydana ponieważ obszar inwestycji leży daleko poza strefą ochronną dawnego układu przestrzennego wsi.

 

 

 

Projekt koncepcyjny

 

 

 

Miejsce

Działka dla nowego projektu domu A5 znajduje się w gminie Kołobrzeg. Od strony południowej sąsiaduje ona z działką zabudowaną domem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, a od strony zachodniej graniczy z drogą gminną. Droga publiczna jest odcinkiem ulicy nieurządzonym o umocnionej powierzchni (płyty betonowe na środku pasa drogowego, ułożone w układzie płatowym), pobocza gruntowe. Teren jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, wodociąg, gazociąg, kable energetyczne do zasilania działek. 

Działka ma kształt prostokątny i posiada wyraźny skłon w kierunku południowo-zachodnim. Na działce nie rosną drzewa.

 

 

 

One thought on “2018, A5”

Comments are closed.