Projekt

Dokumentacja projektowa przygotowywana jest etapowo, w kolejności: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz, rysunki warsztatowe w trakcie wykonywania nadzoru autorskiego, dokumentacja powykonawcza. Całość dokumentacji projektowej udostępniona jest na Dysku Google, do którego dostęp ma również inwestor.

 

Projekt Koncepcyjny:

Pierwszym etapem projektu jest projekt koncepcyjny. To najważniejszy etap powstawania domu, etap w którym zapadają najistotniejsze decyzje o sposobie zamieszkiwania miejsca, w którym ma powstać budynek.  Czas pracy nad projektem koncepcyjnym jest zawsze różny, od kilku tygodniu do kilku, kilkunastu czasami nawet miesięcy i zależy w dużej mierze od aktywności i gotowości przyszłych mieszkańców  do zawierania kompromisów. Dobrze jest ten czas mieć.

 

Dom A3, Aksonometria z aplikacji SketchUp.

Model 3D przygotowywany jest w bezpłatnej wersji aplikacji SketchUp i udostępniony Inwestorowi. Dzięki niemu Inwestor ma prawdziwy wgląd w projekt koncepcyjny domu. Model ten jest przygotowywany na etapie projektu koncepcyjnego i jest na bieżąco aktualizowany i stanowi podstawę do późniejszych finałowych wizualizacji. Jego amaterialność pozwala skupić uwagę na istocie projektu i proporcjach przyszłego budynku.

 

Dom A4, Model roboczy w skali 1:100

Monochromatyczny, „analogowy” model przyszłego domu w skali 1:100. Podobnie jak modele komputerowe wykonane w programach 3D jest pozbawiony materialności. Pozwala to na skupieniu uwagi na rozwiązaniach funkcjonalnych przyszłego domu. Zdejmowany dach umożliwia również zajrzenie do wnętrza przyszłego domu „od góry” co ułatwia zrozumienie relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Dom A3, wizualizacje na etapie projektu koncepcyjnego

Wstępne wizualizacje projektu mają na celu pokazanie głównej idei domu i wstępne rozwiązania materiałowe.

 

Projekt Budowlany:

Dom A2, Teczka z Projektem Budowlanym

Projekt Budowlany jest opracowaniem wielobranżowym, tzn. oprócz projektu architektury, zawiera też rozwiązania dotyczące konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Składa się z części opisowej i rysunkowej dla każdej z branż. jego integralną częścią jest dokumentacja formalno-prawna zawierająca wszystkie uzgodnienia branżowe, pozwolenia itp. Celem projektu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowę i dla tego celu dopasowany jest każdorazowo jego zakres.

 

Projekt Wykonawczy: 

Ponowna weryfikacja przyjętych założeń materiałowych występuje na etapie prac nad Projektem Wykonawczym. Uszczegółowiony projekt jest podstawą do wykonywania przyszłych  robót budowlanych.

Dom A3, fragment Projektu Wykonawczego

Dom A5, Projektu Wykonawczy, detal komina

 Dom A2, wizualizacja budynku, wykonana na etapie projektu wykonawczego

Dom A3, Uszczegółowione wizualizacje na etapie projektu wykonawczego.

 

Projekt Wnętrz: 

W projekcie wnętrz zdefiniowane zostaje rozmieszczenie końcówek instalacji (oświetlenie, gniazdka, włączniki, osprzęt sanitarny itp.) oraz rozwiązania materiałowo-kolorystyczne. Każde pomieszczenie zostaje opracowane pod względem wizualnym i przedstawione w postaci wizualizacji każdej ze ścian pomieszczenia. Rysunki techniczne przedstawiają każdą ścianę, posadzkę i sufit  pomieszczenia osobno i zawierają dokładne informacje o rozmieszczeniu wszystkich elementów wyposażenia wnętrza.

Projekt Wnętrz składa się z broszury w formacie A3, która zawiera realistyczne widoki wszystkich ścian, rysunki  techniczne  oraz plan pomieszczenia z niezbędnymi wymiarami. Istotną elementem części rysunkowej są projekty mebli indywidualnych. Część rysunkową uzupełniają niezbędne zestawienia produktów: mebli typowych, oświetlenia, osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych.

… Dzięki zlicowaniu okien z elewacją zewnętrzną powstały głębokie parapety wewnętrzne. Wysokość parapetów w części nocnej ustalono na wysokości 40 cm nad posadzką (poziom łóżek), co pozwoliło na ich wykorzystanie jako miejsca do siedzenia. Niski parapet pozwala dziecku na wczesny kontakt ze światem zewnętrznym.

Dom A3, 2018: Projekt Wnętrz, Pokój dziecka.

 

Dom A3, projekt wnętrz: łazienka gościnna.

 

Nadzór autorski: 

Celem nadzoru autorskiego jest sprawdzanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z projektem. Na etapie nadzoru wykonuje się rysunki warsztatowe dla konkretnych rozwiązań w bezpośredniej rozmowie z wykonawcą danego fragmentu robót budowlanych.

Dom A1, Betonowanie płyty stropowej, 15.11.2017

Dom A1, wytyczne projektowe dla murów ogrodzenia, 28.04.2020