A11 

Pierwsze szkice do projektu domu A11 pod Kołobrzegiem.