H14

Model finałowy domu H14 w Koszalinie.

Na etapie pracy koncepcyjnej powstało kilkanaście modeli roboczych przyszłego domu, których celem była przestrzenna weryfikacja założeń projektowych. W przeciwieństwie do modelu komputerowego 3D oglądanego zawsze 2D, model analogowy  oddaje rzeczywiste relacje przestrzenne.  Końcowy, monochromatyczny model wykonano z MDF-u w skali 1:50 . Zdejmowany dach pozwala na wgląd do wnętrza przyszłego domu.

więcej o projekcie: tutaj